Verbouwing Landhuis Merksplas

Een jaren ’70 woning in wit geschilderde baksteen wordt verbouwd en uitgebreid met een leefkeuken en kantoor.
Beide functies grijpen gedeeltelijk in de bestaande woning, worden deels toegevoegd als onafhankelijke volumes. De bestaande structuur van het landhuis wordt hierbij behouden. Het verticale karakter van de twee nieuwe volumes contrasteert met de horizontale geleding van
de woning. De dakoversteken worden hernomen in een luifel met ranke kolommen. De verhoudingen van de stalen deuren zijn dezelfde als deze van de bestaande ramen.

De relatie tussen tuin en woning wordt geherinterpreteerd, de bestaande trappen in de tuin worden mee opgenomen in het nieuwe ontwerp en leiden naar het terras aan de leefkeuken.

Bouwheer
Filip en Tinne Craane Geivers
Stabiliteit - EPB - VCO
Vecoconstruct
Ruwbouw
Algemene Bouwwerken Coertjens
Buitenschrijnwerk
CS Staalconstructies, Vossal
Meubelmaker
CS Claes Meubelen