Over ons

TEAM80 bouwt of verbouwt, zowel in een stedelijke als landschappelijke context, zowel vanuit een bestaande als nieuwe situatie. De aard en de schaal van opdrachten variëren. We hebben ervaring met zowel één- en meergezinswoningen, interieuropdrachten alsook commerciële en publieke gebouwen.

Vanuit de eigenheid van de opdracht zoeken we naar een ruimtelijke en hedendaagse assemblage. Randvoorwaarden geven aanleiding om manifest of eerder terughoudend te ageren, te zoeken naar autonomie of adaptatie. Het ontwerpen is het ontwikkelen van een vraagstuk tot een mogelijke oplossing. Hierbij staan gebruik en beleving centraal, omgeving en context dwingen het architectuurobject tot zijn uiteindelijke vorm en verhaal.

Het conceptuele wordt steeds getoetst aan de onmiddellijke praktijk van het bouwen. Ieder ontwerp streeft naar een volwaardig bestaan. Ieder gebouw streeft naar een duurzame opvatting; zowel vanuit sociaal, ecologisch als economisch perspectief.

We hechten veel waarde aan teamwork en kunnen rekenen op inzetbare specialisten uit verschillende studiegebieden.

Ellen Verbist

(Bonheiden, 1979) studeerde in 2002 met onderscheiding af aan het Henry Van de Velde instituut in Antwerpen, huidige Faculteit Ontwerpwetenschappen, Universiteit Antwerpen. Na het behalen van haar diploma startte ze als zelfstandig projectarchitect en -coördinator voor osar architects en later voor cuypers & Q architecten in Antwerpen, met expertise in zowel grote overheidsopdrachten, als middelgrote tot kleine particuliere projecten. Ellen is vertrouwd met de verschillende schaalniveau’s van meubel, gebouw tot bouwblok. Tevens werkte zij tegelijkertijd met diverse collega’s samen onder RE:FLACT architecten in haar eigen praktijk. In 2015 werd ze voor het eerst stagemeester. In 2016 richt Ellen, samen met architect Jan Aerts, TEAM80 architecten op. Sinds 2019 zetelt zij als deskundige in de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening van Schilde.
Ellen is geïnteresseerd in de verbinding tussen mens, natuur en architectuur, in onderzoek naar hedendaagse woonvormen en projectbegeleiding.

+32 496 11 50 71
ellen@team80.be

Jan Aerts

(Turnhout, 1980) behaalde in 2003 met onderscheiding het diploma van architect aan het Henry Van de Velde Instituut in Antwerpen, huidige Faculteit Ontwerpwetenschappen, Universiteit Antwerpen. Sindsdien werkte hij als zelfstandig projectarchitect voor Driesen-Meersman-Thomaes architecten in Antwerpen aan zowel private als publieke opdrachten, zowel aan nieuwbouwprojecten als aan complexe renovatie- en restauratiedossiers van het gebouwd historisch patrimonium. Daarnaast werkte hij onder RE:FLACT architecten, samen met diverse collega’s, aan eigen private opdrachten. Van 2012 tot 2014 was Jan te gast in de Sint-Ludgardisschool Antwerpen om, gedurende een driedaags seminarie 'Architectuur', leerlingen van een 6e jaar ASO te begeleiden. Jan werd meermaals uitgenodigd als gastjurylid, zowel in de bachelor- als masterjaren in verschillende architectuuropleidingen.
Samen met architect Ellen Verbist werd in 2016 TEAM80 architecten opgericht. Jan heeft een bijzondere interesse in de beeldende kunsten, architectuur- en kunstgeschiedenis.

+32 497 29 92 80
jan@team80.be